Facultatea de Drept "Simion Barnutiu"
     
       
Admitere
 
 
   
ADMITERE 2012
   

MASTER
Facultatea Programul de studii universitare de masterat Durata studiilor Numarul de locuri Taxa anuala (lei)
Drept

Drept/Drept Judiciar Privat (acreditat)

2 semestre 25 2200
Stiinte Administrative / Administratie publica Europeana (acreditat) 4 semestre 50


 Admiterea se desfăşoară prin concurs de dosare.

 Perioada de înscriere:03.05.2010 – 30.09.2010

INFORMAŢII:

Toate programele de masterat se organizează în forma de învăţământ zi şi/ sau învăţământ la distanţă.
Cursurile se desfăşoară prin convocări periodice (2 convocări pe semestru) în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică la sediul Facultăţii de Drept din Sibiu sau în centrele tutoriale din: Târgu Mureş, Hunedoara, Miercurea Ciuc, Târgu Secuiesc, Mediaş, Târgovişte, Bacău.

ACTELE NECESARE:

  • diplomă  de licenţă – copie legalizată
  • foaie matricolă – copie legalizată
  • buletin sau carte de identitate – copie simplă
  • certificat de naştere – copie legalizată
  • certificat căsătorie – pentru candidatele căsătorite – copie legalizată
  • 3 fotografii – tip buletin
  • adeverinţă medicală – eliberată de medicul de familie
  • adeverinţă de recrutare sau livret militar – copie legalizată
  • 1 dosar plic

Taxa de înscriere: 100 RON

!!! Sunt scutiţi de taxa de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, copiii eroilor martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în timpul revoluţiei din decembrie 1989, precum şi membrii de familie ai cadrelor didactice şi personalului auxiliar din Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu. Copiii personalului didactic (în activitate, pensionar sau decedat) din reţeaua de stat, sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere.
Scutirea de plată a taxelor de înscriere la concurs se face numai pe baza actelor (dovezilor) prezentate de candidaţi.

Pentru ADMITERE ID MASTER 2010 click aici

Centre tutoriale de înscriere:

   SIBIU

ADRESA: Calea Dumbrăvii nr. 34, jud. Sibiu, cod poştal 550324
TELEFON: 0269 / 440880

   TG. SECUIESC

ADRESA: Grupul Şc. "Gabor Aron", str. Fabricii nr. 8, jud. Covasna, cod poştal 525400
TELEFON: 0267 / 365055

   MIERCUREA CIUC

ADRESA: Liceul "Szekely Karoly", str. Iancu de Hunedoara nr. 31, jud. Harghita, cod poştal 530193
TELEFON: 0266 / 310290

   HUNEDOARA

ADRESA: Grupul Şc. Economic "Emanuil Gojdu", str. Al. Vlahuţă nr. 1 bis, cod poştal 331092
TELEFON: 0245 / 711150

   BACĂU

ADRESA: Liceul "H. Coandă", str. Condorilor nr. 8, jud. Bacău, cod poştal 600302
TELEFON: 0234 / 550777

   MEDIAŞ

ADRESA: Colegiul Universitar, str. Lotru nr. 3, jud. Sibiu, cod poştal 551119
TELEFON: 0269 / 845235

   TG. MUREŞ

ADRESA: Colegiul Naţional "Unirea", str. Mihai Viteazu nr. 17, jud. Mureş, cod poştal 540080
TELEFON: 0265 / 214489

   TÂRGOVIŞTE

ADRESA: Liceul "Ion Heliade Rădulescu", B-dul Unirii nr. 28, jud. Dâmboviţa, cod poştal 130031
TELEFON: 0245 / 668415